• علاقه: 3 ♥ | کشور: ایران | مرد / 1393 / | جایگاه: #43279 [هم میهن جدید]
  • نام:
   سعید نجاری
  • شماره تماس:
  • یاهو:
  • ایمیل:
  • وب‌سایت:
  سعید نجاری
  گیله مرد می گفت :

  آدم ها وقتی از هم دور می شوند؛

  تفسیر و علتش اینه که ؛ خیلی وقته از خدا دور شدن !

  هر چند اگه ازشون بپرسی ممکنه این واقعیت رو تکذیب کنند و هزار بهانه بیارن ، ولی تو باور نکن ...

  امیدوارم دلت با و برای مردم بتپه و برای رضای محبوب ...

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 7 قلب

  سعید نجاری
  چه تقابل عجیبی ست ...

  به دنیا می آییم ولی به آخرت می رویم ؛

  آری برای رسیدن به آخرت باید از دنیا گذشت ...

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 5 قلب

  سعید نجاری
  گیله مرد گفت : آدمی از مخلوط بهترین و بدترین گل آفریده شده ...

  رو بهش کردم و گفتم : اما در تعجبم هم از نازنین ترین و هم از بدجنس ترین آدمهای روی زمین؛

  انگار در اولی از بدترین گلها و در دومی از بهترین گلها استفاده نشده !

  حرفم رو که شنید ، فقط سر به زیر انداخت .

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 3 قلب

  سعید نجاری
  گیله مرد میگفت : از آهن محکمتر و از شیر سفیدتر که نداریم ؛

  ولی همین که هوا را میزبان شوند ، زنگ میزنند و فاسد می شوند،

  بله ... خاصیت هواست که فاسد میکند .

  قلبی که با هوا ترکیب نمی شود از طلاست ،

  قیمتش ؟!

  فقط خدا

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 4 قلب

  سعید نجاری
  زندگی چیست ؟

  زندگی مسابقه و امتحانیه که با تقلب در اون ؛

  فقط بازنده میشیم .

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 3 قلب

  سعید نجاری
  جواب آزمایش الهی مون ، درست در نمیاد ؛

  اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم ...

  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 3 قلب

  سعید نجاری
  فاصله از بهشت تا به خشت، خوردن یک سیب بود ؛

  و از اینجا تا بهشت؛ نخوردن صدها سیب ...

  افسوس از سقوط ...
  پسندیده اند :
  1 سال و 4 ماه قبل - گزارش - 2 قلب

  بازدیدکنندگان