سعید نجاری

(saed123 )

سعید نجاری

3 سال پیش و 3 ماه قبل
 • گیله مرد می گفت :

آدم ها وقتی از هم دور می شوند؛

 تفسیر و علتش اینه که ؛ خیلی وقته از خدا دور
 • گیله مرد می گفت :

  آدم ها وقتی از هم دور می شوند؛

  تفسیر و علتش اینه که ؛ خیلی وقته از خدا دور شدن !

  هر چند اگه ازشون بپرسی ممکنه این واقعیت رو تکذیب کنند و هزار بهانه بیارن ، ولی تو باور نکن ...

  امیدوارم دلت با و برای مردم بتپه و برای رضای محبوب ...

  • سعید نجاری : ممنون ازحضورت

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  • tanha rrr : واقعا درسته

   3 سال پیش و 3 ماه قبل

  سعید نجاری

  3 سال پیش و 3 ماه قبل
 • گیله مرد گفت : آدمی از مخلوط بهترین و بدترین گل آفریده شده ...

رو بهش کردم و گفتم : اما در تعجبم
 • گیله مرد گفت : آدمی از مخلوط بهترین و بدترین گل آفریده شده ...

  رو بهش کردم و گفتم : اما در تعجبم هم از نازنین ترین و هم از بدجنس ترین آدمهای روی زمین؛

  انگار در اولی از بدترین گلها و در دومی از بهترین گلها استفاده نشده !

  حرفم رو که شنید ، فقط سر به زیر انداخت .

  سعید نجاری

  3 سال پیش و 3 ماه قبل
 • گیله مرد میگفت : از آهن محکمتر و از شیر سفیدتر که نداریم ؛

ولی همین که هوا را میزبان شوند ، زنگ
 • گیله مرد میگفت : از آهن محکمتر و از شیر سفیدتر که نداریم ؛

  ولی همین که هوا را میزبان شوند ، زنگ میزنند و فاسد می شوند،

  بله ... خاصیت هواست که فاسد میکند .

  قلبی که با هوا ترکیب نمی شود از طلاست ،

  قیمتش ؟!

  فقط خدا

  ادامه... دوستان
  • محمد رضا نمکی
  • مصطفی بهرامی
  3 هواداران
  بازدیدکنندگان