مصطفی هاشمی نژاد

(mostafa82 )

مصطفی هاشمی نژاد

4 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • درسهای مهم زندگی:

١_ چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است …
 • درسهای مهم زندگی:

  ١_ چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است …

  ٢_ برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم

  ٣_. هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن .........…

  ۴_ برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد .

  ۵_ . تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است

  ۶_ .موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند !

  ٧_ .اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

  ٨_ به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اى..

  ٩_ هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.

  موفق باشید.

  • علی امیری : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 ماه پیش

  مصطفی هاشمی نژاد

  4 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • مناجات قشنگي است ؛

بارالها…
از كوي تو بيرون نشود
پاي خيالم 
نكند فرق به حالم ....
چه براني،
 • مناجات قشنگي است ؛

  بارالها…
  از كوي تو بيرون نشود
  پاي خيالم
  نكند فرق به حالم ....
  چه براني،
  چه بخواني…
  چه به اوجم برساني
  چه به خاكم بكشاني…
  نه من آنم كه برنجم
  نه تو آني كه براني..
  نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم
  نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي
  در اگر باز نگردد…
  نروم باز به جايي
  پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي
  كس به غير از تو نخواهم
  چه بخواهي چه نخواهي
  باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهی

  مصطفی هاشمی نژاد

  4 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم ، مادرم مرا بوسید
 • در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم ، مادرم مرا بوسید و گفت : نمی توانی عزیزم !
  گفتم می توانم، من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم.
  مادر گفت یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی..
  نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم ،ولی خوب که فکر می کردم مادرم را بیشتر دوست داشتم.
  معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم..
  بزرگتر که شدم عاشق شدم ، خیال کردم نمی توانم به قول کودکی ام عمل کنم ولی وقتی پیش خودم گفتم کدامیک را بیشتر دوست داری باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب شد...
  سالها گذشت و یکی آمد... یکی که تمام جان من بود...
  همانروز مادرم با شادمانی خندید و گفت دیدی نتوانستی...
  من هرچه فکر کردم او را از مادرم و از تمام دنیا یشتر می خواستم.او با آمدنش سلطان قلب من شده بود.
  من نمی خواستم و نمی توانستم به قول دوران کودکیم عمل کنم...
  آخر من خودم مادر شده بودم...


  " روز مادر مبارک "

  • علی امیری : (gol) متن بسیار زیبایی بود. (gol)

   4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  مصطفی هاشمی نژاد

  4 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ادم باید توی زندگیش گاهی وقت ها شبیه جیگر(کلاه قرمزی) باشه! اونم جیگری به تمام معنا!!!دی!
یعنی در ب
 • ادم باید توی زندگیش گاهی وقت ها شبیه جیگر(کلاه قرمزی) باشه! اونم جیگری به تمام معنا!!!دی!
  یعنی در برابر زندگی باید خودتو به جیگریت بزنی!!!!گفتم یا نگفتم! گفتم یا نگفتم! گفتم یا نگفتم!!دی!!!

  مصطفی هاشمی نژاد

  4 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿب ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛
ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ می کرد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺍﻭ
 • ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿب ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛
  ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ می کرد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ
  ﻣﻌﻠﻤﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ: ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩ،
  ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﮑﺮﺩ؟
  ﻣﻌﻠﻢ گفت: ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ.

  ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺘﻪ:
  ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ؟

  ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍشت.

  ﻗﺘﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ...
  ﻭﻟﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﮐﻔﺎﺭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

  ﻓﺤﺸﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ...
  ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻘﺪﯼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

  ﺩﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
  ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ .

  ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ...
  ﻭﻟﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ !

  ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ...
  ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی شود!!!


  میخواهند تو ندانی !!!
  میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است،
  پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی اما
  پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند.
  پس پرواز را بیاموز...!!!

  پرنده ای که "پرواز" بلد نیست،
  به "قفس" می گوید،

  مصطفی هاشمی نژاد

  5 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • این نیز بگذرد...
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ می گذشتم،
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿ
 • این نیز بگذرد...
  ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ می گذشتم،
  ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ،
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ...
  .
  ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ،
  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :
  "ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"
  ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪ
  ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ..........
  ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ...
  ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟
  ﮔﻔﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :
  "ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"
  گر به دولت برسی،مست نگردی مردی
  گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی
  اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
  گرتوبازیچه این دست نگردی مردی!!!

  • علی امیری : (gol) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

   4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • بازرگانی مهدویه : ازسایت ما دیدن کنید mahdavieh-trading.com

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • @ єℓєηα @ : محبوبی عزیز...خوشحال میشم بیایی عضو گروه **سوته دلان**بشی و اگرم دوست داشتی محبوبش کنی....میسی داری

   5 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • free download movie
  • محسن سرداری
  • حسن کچل کچل زاده
  • رحمت رحمتی
  • علی امیری
  • آوین مارکت
  • محمد غلامی
  • حسین سماواتیان
  • ehsan -----
  • iman Gholamali
  • یاسین گمرکی
  • amin unesy unesy
  • ★ღღسینا رضاییღღ★
  • مهندس حمیدی
  • آرش S.M
  • denis noormohammadi
  348 هواداران
  بازدیدکنندگان