• نام گروه:
    علی پاکدل و شما دوستان عزیز ( ali110 )
  • درباره گروه:
    گروه دوست داشتنی ها//عاشق ها//باغیرت ها//با معرفت ها//خوش تیپ ها//دختر پسر ها//وووووو امید وارم هر کجا هستند دوستان عزیزخوب خوش موفق باشید /// انشا الله // مضوع گروهم هرچه دوست دارید....
  • شماره تماس:
  • یاهو:
  • ایمیل:
  • وب‌سایت:
Emad Amedi :
خدایا

چه ارام می شکنند و می گریزند

اندکی فکر کنید...

با این تکه های شکسته که بر جای گذاشته اید

چه باید کرد؟

چیزی را می شکنند که جایگاه خداست

خانه ی حرفهای نگفته ی بسیار...

کلبه ی عشق های مقدس...اما نافرجام...!!

خدایا می دانی چه می شکنند؟

دل را ... دل را می شکنند...!!

جزایشان چیست؟

به خودت می سپارم...!!!

پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 5 قلب
Emad Amedi :
باید به بعضی ها گفت :

ظرفیت پشت تکمیل است

لطفا از جلو خنجر بزن …
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 1 قلب
Emad Amedi :
زیــر اوار اخـــرین حـــرفت جــا مــانده ام

لعنتــــ ـــی(!)

نمیدانــی خداحـــافــظیت چند ریشـــتر بود
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 1 قلب
Emad Amedi :
خدا یا برای بدست اوردنش


با قسمتت میجنگم..


پس خدایا خط و نشان دوزخت را


برایم نکش..


جهنم تر از نبوندش جایی را


سراغ ندارم...
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 2 قلب
Emad Amedi :
چه حیف شد


دیر فهمیدم برای عاشقی


چرب زبانی کافیست..
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 2 قلب
Emad Amedi :
زمانی فراموشت خواهم کرد. . .
که عقلم خاموش. . .
نـ ــفـ ــسـ ـم قـ ـط ـع. . .
روحـــــــــم در آسمـــــان. . .
و تـنـم در زیـر خـــــاک بــاشد!!!
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 4 قلب
Emad Amedi :
دیگه طاقت غم نداره این قلب شکسنم نمیدونم چرا چرا عهد هامو شکستم
دوباره این دل من شده فراری از من گوش نمیده به حرفم داره هوای رفتن
میدونم اشتباهه ولی دست خودم نیست به یه حالی دچارم که هیچکی هم دمم نیست


کسی نمیدونه که چی میگم چی میخوامو چیه حالم چه دردری میکشم از غم این عشق محالم
شب ها با این دل شکسته تا سحر توی جنگ و جدالم تمام ادم ها تو خواب نازن و من بیدارم
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
Emad Amedi :
کجایی........

پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
Emad Amedi :
یک سیـب از درَخت افتـاد و جَهـــان از "قانون جــاذبه" باخَبـر شــد ..


هــزاران جَســـد افتاد و بَشـَـــر، معنی "انسانیت" را درک نکــرد!
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
Emad Amedi :
پروردگارا، کوردلان را به سوی نورت، گمراهان را به صراط مستقیم، راه گم کردگان را به سوی هدایتت رهنمون گردان، الهی غم را از فکرمان، اندوه را از چهره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار.
پسندیده اند :
3 ماه پیش و 4 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
  •